Резултати теста за седми два и седми три

Драги ученици,

Ево резултата:

72     73

Све најбоље,

наставник

Advertisements

Упутства за вјежбу са математичким клатном

Драги ученици,

Ево упутства:

Одређивање убрзања Земљине теже помоћу математичког клатна

Упутство за писање извјештаја

Извјештај предајете на дволисти, а график цртате на милиметарском папиру. Милиметарски папир можете наћи у било којој књижари, ако нешто буде нејасно везано за график, питајте ме на сљедећем часу.

Срећан рад!

Писање извјештаја за седме разреде

Драги ученици,

Извјештаје ћете предати на дволисти папира.
Тачни називи вјежби које смо радили су:
1. Мјерење димензија малих тијела лењиром са милиметарском подјелом
2. Мјерење дужине учионице метарском траком.

Потребно је да напишете кратак теоријски увод (описати шта је дужина, која јој је ознака, мјерна јединица…). За то вам је довољно 3-4 реченице

Затим описујете вјежбе (са обавезним насловом), прибор који смо користили, табелу са резултатима, како смо нашли средњу вриједност мјерења, како смо нашли апсолутне грешке за свако мјерење, коју од њих смо изабрали и зашто. На крају је обавезно правилно представити резултат мјерења.

 

Срећан рад!