Задаци за девети разред

Драги ученици,

Ево неких задатака који ће вам помоћи да се ђто боље спремите за предстојећу писмену провјеру знања. Сви задаци су из Џуловог закона, и спадају у категорију најтежег задатка на тесту. Све наведене примјере у неком облику смо већ прошли на часовима. Што се магнетизма тиче, довољна вам је свеска и збирка задатака, поглавље магнетизам, задаци 22,23, 41- 49.

Lift

Срeћан рад,

наставник

Advertisements

Задаци за вјежбање (8.разреди)

Драги ученици, ево задатака за вјежбање: Zadaci

Иза текста задатка је обиљежје тежине задатка, као и бројна вриједност ријешења (црвеном бојом). Ови задаци нису ништа друго, него рекапитулација свега што је рађено на часу, тако да је основна литература за припрему теста из равнотеже тијела свеска.

Све најбоље,

наставник