Девети разред – оптика

Драги ученици,

Као помоћну литературу за учење и схватање градива из области оптике, препоручујем вам да погледате следећи сајт:

http://fizikazaosnovce678.wordpress.com/

Директни линкови за вама потребне лекције су:

https://sites.google.com/site/fizikazaosnovce678/podsetnici/osmi-razred/2-svetlosne-pojave/1-svetlost—osnovni-pojmovi

https://sites.google.com/site/fizikazaosnovce678/podsetnici/osmi-razred/2-svetlosne-pojave/2-odbijane-svetlosti

https://sites.google.com/site/fizikazaosnovce678/podsetnici/osmi-razred/2-svetlosne-pojave/3-sferna-ogledala

, док презентације можете преузети на линку:

https://sites.google.com/site/fizikazaosnovce678/prezentacije/osmi-razred/svetlosne-pojave

Домаћи задатак је да се конструише лик код сферних издубљених (конкавних) огледала када је:
а) предмет на већој удаљености од центра кривине
б) предмет тачно у центру кривине
в) када се предмет налази између жиже и центра кривине
г) када се предмет налази између тјемена и жиже
д) конструисати лик код испупченог (конвексног огледала) у општем случају

Срећан рад!

Задаци за девети разред

Драги ученици,

Ево неких задатака који ће вам помоћи да се ђто боље спремите за предстојећу писмену провјеру знања. Сви задаци су из Џуловог закона, и спадају у категорију најтежег задатка на тесту. Све наведене примјере у неком облику смо већ прошли на часовима. Што се магнетизма тиче, довољна вам је свеска и збирка задатака, поглавље магнетизам, задаци 22,23, 41- 49.

Lift

Срeћан рад,

наставник

Задаци за вјежбање (8.разреди)

Драги ученици, ево задатака за вјежбање: Zadaci

Иза текста задатка је обиљежје тежине задатка, као и бројна вриједност ријешења (црвеном бојом). Ови задаци нису ништа друго, него рекапитулација свега што је рађено на часу, тако да је основна литература за припрему теста из равнотеже тијела свеска.

Све најбоље,

наставник

Додатна литература за магнетизам

Драги ученици,

На слиједећим линковима можете наћи додатне информације из области магнетизма, које вам можда могу шпомоћи да учврстите ваше знање из ове области.

https://sites.google.com/site/fizikazaosnovce678/podsetnici/osmi-razred/5-magnetno-pole/1-magnetno-pole-stalnih-magneta-magnetno-pole-zemle

https://sites.google.com/site/fizikazaosnovce678/podsetnici/osmi-razred/5-magnetno-pole/2-magnetno-pole-elektricne-struje

Поздрав,

наставник